Hvis vi skal starte med de vigtigste begivenheder siden sidste generalforsamling er det voldgiftssagen som har fyldt mest.

Interlex forsøgte forgæves gennem det meste af efteråret samt vinteren at få en udtalelse/forholde sig til referatet og udbedre de mangler som fremgik af referatet fra bygningsgennemgangen. Da der først kom svar fra WR Entreprise A/S 16. maj 2008, hvoraf det fremgik, at de ikke havde til sinde at udbedre de mangler, blev der sendt et klageskrift til Voldgiftsretten med en påstand om at WR Entreprise A/S skulle betale et foreløbigt opgjort beløb på kr. 500.000 kr. til ejerforeningen.

Dette afstedkom så et syn og skøn på Palæet tirsdag d.10.03.09 kl. 10.00 hvor alle parter deltog.

De største tvister i denne sag foreligger omkring epoxybehandlingen af terrasserne samt afskalning af maling.

Som sagen står lige nu, er syns og skønsmanden tilbage på Palæet for yderligere gennemgang og der er tilgået sagen en ”Skønserklæring”.

Ejerskabet på de lejligheder som Aktiv Gruppen ejede, er nu skiftet til Marienlyst Hotelinvest A/S som er et selskab under Capinordic.

Med hensyn til udskiftning til fjernvarme, har vi ikke hørt fra hotellet siden sidste generalforsamling – så det opfatter jeg kun positivt.

Den eneste tvist, som lige nu kører med hotellet er momsafregning med hensyn til inhousecleaning som jo blev vedtaget i tillæg til lejekontrakten.

Vi har skiftet bank fra Roskilde Bank til Djursland Bank, og årsagen var Roskilde Banks situation, hvor vi med vores indestående ikke kunne få en garanti for hele beløbet på det tidspunkt.

I januar måned sendte Interlex et brev ud til medlemmerne vedrørende dækningsafgiften på lejlighederne – og hvorvidt det kunne betale sig at ændre lejlighederne fra erhverv til bolig hvilket viste sig ikke at være tilfældet.

Ejendomsvurderingen og den klage som i 2007 blev indsendt til ankenævnsbestyrelsen samlet for de ejere som havde ønsket at deltage er endnu ikke færdigbehandlet.

Med hensyn til ejendomsvurderingen 2009 er det op til den enkelte ejer at indgive indsigelse.

Med hensyn til stigningerne i skatter og afgifter er der jfr. Lejekontraktens § 7 hjemmel til at forhøje lejen.

Bestyrelsen har besluttet at denne lejeforhøjelse skal fordeles kr. for kr. pr. lejlighed. Sagt på en anden måde – de lejligheder, som reelt har haft stigning i skatter og afgifter er også dem, som får del i denne huslejestigning.

Som skrevet et forholdsvist stille år – så lad og håbe, det ikke er stilhed før stormen.

Torben Aagaard

Formand.