Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år blev der foretaget den 5 årlige bygningsgennemgang som opfølgning på renoveringen 2002.. Den blev foretaget af ingeniør Kajtja Andersen fra Moe & Brødsgaard. Endvidere deltog Jørgen Wæver fra WR Entreprise A/S som havde været entreprenør på ombygningen i 2002, Niels Thestrup der repræsenterede både magistrenes pensionskasse, som var ejerne på det tidspunkt, samt Hotel Marienlyst og advokat Jørgen Kjær som repræsenterede administrator. Endvidere deltog undertegnede som repræsentant for ejerforeningen.

Denne gennemgang udmøntede sig i en Tilstandsrapport fra Moe & Brødsgaard, hvor der kort fortalt ”kun” var 1 ”K2” – som drejede sig om den epoxy-belægning som var på terrassedæk/altaner. Denne belægning var flere steder lagt på uden at der først var spartlet huller ud. Lagtykkelsen af topcoaten er tilsyneladende for lille, idet alt skidt sætter sig fast i skridsikringen.

Endvidere skaller epoxybelægningen af flere steder og hulken/opkanten mod betonvægge er mere eller mindre ikke-eksisterende idet den er krakeleret og har sluppet underlaget helt.

Med hensyn til ovenstående samt flere andre punkter, er WR Entreprise blevet kontaktet adskillige gange af Berit, men uden retursvar. Dette er årsagen til pkt. B under forslag fra medlemmer, om hvorvidt vi skal begære syn og skøn i sagen mod ovenstående.

I efteråret 2007 fik vi så en afklaring på de tvister, som var opstået mellem Ejerforeningen og Hotellet.

Som de fleste ved, drejede det sig om et uafklaret økonomisk mellemværende, hvor Ejerforeningen efter min personlige vurdering blev taget som gidsler af Hotellet.

Det hele endte dog med et tillæg til den oprindelige lejekontrakt af 5. maj 2004.

Dette tillæg blev i oktober sidste år sendt ud til ejerne og i hovedtræk gik det ud på, at lejen fra Hotellet blev nedsat svarede til det realiserede forbrug i Palæet i 2006. Dette sikrer ejerforeningen mod fremtidige prisstigninger med hensyn til forbruget.

Der er nu ikke længere tvivl omkring daglig rengøring, nøgleudlevering samt booking.

Endvidere fik vi en ændring af anvendelsesperioden som nu går fra 21. juni – 20. august idet skolerne i Danmark jo ændrede deres ferieperiode.

Tillægget omfattede bl.a. en aftale, hvor hotellet skal have forkøbsret til at erhverve ejerlejlighederne, men det er op til den enkelte ejer at underskrive.

Med hensyn til optælling af service, inventar m.v. er hotellet i gang med dette, og som noget nyt kan i se, at der ligger en seddel til gæsterne omkring rengøring af køkken m.v. når man ankommer.

Så har vi fået nyt fjernvarmeanlæg i kælderen under palæet.

Den 31.juli 2007 underskriver Ulrik Finnemann tilbud om tilslutning af fjernvarme til Hotel Marienlyst samt Marienlyst Palæ. Dog er vedlagt et brev, hvor der står med en forventet godkendelse fra Marienlyst Palæ.

I brev fra Helsingør Kommune august 2005 fremgår det, at den årlige besparelse ved overgang fra naturgas til fjernvarme vil være ca. 94.000 kr.

Denne besparelse vil nu efter det nye tillæg til lejekontrakten være en besparelse, som tilfalder Hotellet.

Den 16. oktober sidste år, foretog jeg et tilsyn af kælder med det eksisterende naturgasanlæg.

Det bestod af en Gas blæsebrænder RS 70 mrk. Milton samt en kedel mrk. Tasso. Begge dele var installeret og taget i brug 8/7 1999.

Jeg kontaktede Milton for at høre omkring levetid samt evt. overslag på en udskiftning.

Han mente at gasfyret kunne holde yderligere 10 år og en udskiftning med en ny kondenserende kedel ville koste omkring 225.000,- + moms.

Dansk Rense-Teknink, som passede kedlen oplyste, at kedlen kunne holde rigtigt mange år endnu, hvis den blev passet ordentligt.

Alt i alt havde vi et funktionelt og levedygtigt naturgasanlæg.

I uge 42 2007 blev der lagt fjernvarmerør ind til Palæet.

Ovenstående gjorde vi pr. brev Hotellet opmærksom på og mente ikke vi stod for en akut udskiftning som de havde sendt os meddelelse om via deres advokat Niels Thestrup med en omkostning på mindst 250.000,- kr. + moms..

I januar i år havde jeg et mindre møde med hoteldirektøren, hvor jeg forklarede ham dette. Han var meget opsat på at få skiftet til fjernvarme. Og mente det ville være en stor fordel for os at skifte nu.

Jeg bad ham komme med et løsningsforslag, som kunne komme begge parter til gode rent økonomisk. Der fremkom et forslag d. 19. fabruar hvoraf det fremgik at det ville koste ejerforeningen kr. 581.000 som vi kunne afdrage over 60 mdr. via lejen og med et tillæg på 4 % i rente.

Altså ingen form for økonomisk gulerod for ejerforeningen.

Efterfølgende konstaterede vi at nu var der sket udskiftning til fjernvarme, ligesom den store vandbeholder i fyrrummet var udskiftet.

Dette måtte vi reagere på rent juridisk, hvorfor Interlex v/Berit Kornbæk sendte et brev til hoteldirektøren, at vi gik ud fra, at der var skiftet til fjernvarme som led i den almindelige vedligeholdelse.

Der står den så nu.

Vores hjemmeside fungerer nu efter hensigten.

Alle bruger bookingsiden og Hotellet trækker bookningerne hver dag.

Der er nu lagt billeder ind af alle lejlighedstyper.

Jeg har forsøgt at finde relevante links til området. Jeg opfordrer meget ejerforeningens medlemmer at komme med ideer samt links, hvis man finder noget spændende i området.

I går gik vi rundt pynten ved Kronborg, og her stod de første 300 fiskere og hev hornfisk op af havet. Fiskemulighederne i området kunne også være en indfaldsvinkel til udlejning.

Torben Aagaard

Formand