Hvis vi følger voldgiftssagen op som det første lige som sidste år – så er der ikke så meget andet at sige, end vi ligger et sted i bunken og venter til det bliver vores tur. Vi har ingen indikationer om, hvornår det bliver.

Med hensyn til Marienlyst Hotel og de 52 lejligheder, skete der det midt på året 2009, at Marienlyst Hotelinvest A/S som ejedes af Capinordic blev solgt til Ejendomsselskabet af 30/6 2009 ApS – som var ejet af ejerne bag Hotel Marienlyst.

Samtidig fremlagde det nye selskab en aftale indgået mellem dem og Capinordic, hvor de påstod at skulle have en reduktion i lejen på grund af mangler ved fjernvarmen. Der skulle ske en nedsættelse af lejen til ejerforeningen på 30 %.

På den måde undgik Hotellet at betale 30 % i leje til sig selv.

Vi havde Berit inde over sagen, og hun sendte et brev til hotellet, hvor det helt klart fremgik, at vi ikke kunne godtage en reduktion i huslejen, og endvidere havde Capinordic ikke mandat til at indgå en sådan aftale.

Efterfølgende gik Ejendomsselskabet af 30/6 konkurs og der indtrådte en kurator.

Juridisk blev det afklaret, og Hotellet betaler til ejerforeningen som hidtil.

Det sidste jeg har hørt er, at kurator har indledt nye forhandlinger med Hotellet omkring overtagelse af de 52 lejligheder. Hvor langt de er i disse forhandlinger vides ikke.

Bestyrelsen har taget kontakt til Moe & Brødsgaard og bedt om tilbud på en fornyet og mere udførlig vedligeholdelses og investeringsplan. Den skal også gælde de indvendige flader (som jo er Hotellets pligt af vedligeholde), og på den baggrund, kan vi så bedre forhandle med hotellet hvis de ikke udfører de forbedringer og den vedligeholdelse, der skal til.

Samtidig skal vedligeholdelsesplanen også bruges ved udfærdigelse af de fremtidige budgetter.

Det seneste tilbud vi har fået er kr. 48.995,- for de samlede 5.939 m2 inkl. kælder.

Med hensyn den samlede klage over ejendomsvurderingen 2006 er der kommet en endelig afgørelse. Resultatet blev en væsentlig nedsættelse af værdien.

Dette er lagt ud på hjemmesiden, for orientering til de ejere, som endnu ikke har gjort indsigelser.

Januar i år fremsendte Hotellet en opdateret liste med retningslinjer for vores ferielejligheder.

Der var en mindre prisstigning, hvilket er rimeligt, eftersom der ikke var sket prisændringer siden 2004.

Der er nu helt klare linjer for linnedpakker, rengøring under ophold samt rengøring ved afrejse.

Retningslinjerne kan ses på hjemmesiden.

Som i sikkert har bemærket, er der opsat en hjertestarter i Palæet.

Det er sket på bestyrelsens foranledning, da hotellet købte en til receptionen.

Med hensyn til anvendelsen af hjertestarteren, vil jeg under evt. gennemgå hvordan man anvender den.

Torben Aagaard

Formand.