Formanden indledte sin beretning med at forklare, at da han overtog formandsposten efter sidste generalforsamling, var den afgående formand i gang med drøftelser/forhandlinger med ejerne af Marienlyst Hotel.

I disse forhandlinger indgik blandt andet en drøftelse om tilbagekøb af de 55 lejligheder, som i dag ejes af et Norsk Investeringsselskab.

Forhandlingerne stod på det meste af året og bestyrelsen afventede udfaldet af disse forhandlinger, idet vi som ejerforening ville stå i en ny situation, hvis hotellet købte lejlighederne tilbage. De ville så blive en del af ejerforeningen og dermed havde vi en forventning om at samarbejdet ville blive lettere.

I februar/marts måtte vi så i bestyrelsen erfare, at forhandlingerne mellem hotellet og Aktiv Gruppen var brudt sammen og vi modtog herefter en mail fra hotellet med de retningslinjer som er sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Under forhandlingerne med hotellet er jeg blevet gjort bekendt med, at hotellets krav om en ekstrabetaling på over 800.000 kr. jfr. referat fra generalforsamlingen 2006 er forsøgt imødekommet dels ved den foreslåede løsning omkring moms på forbruget og dels ved et tilbud om et administrationsbidrag fra det Norske selskab samlet på omkring 500.000. Dette er åbenbart afvist af hotellet.

Hotellet er af den opfattelse, at de som konferencehotel er vant til at ”drosle ned” i sommerperioden med hensyn til personel og ydelser. De har nu ekstra personaleudgifter med hensyn til rengøring og receptionen hvor feriegæster, der har god tid, kræver flere personaleressourcer.

Efter at have modtaget disse nye retningslinjer tog undertegnede kontakt til Torben Lindorff for at få et møde i stand vedrørende det rent praktiske. Der blev aftalt et møde mellem undertegnede, InterLex, Torben Lindorff samt den nye hoteldirektør Lars Larsson. Folkeferie var også indkaldt.

Kort før mødets afholdelse blev det aflyst af Ulrik Finnemand med den begrundelse, at hotellet kun ville føre dialog med Aktiv Gruppen og hvis vi var af en anden mening kunne vi kontakte hotellets advokat Niels Thestrup.

Efterfølgende tog vi kontakt til InterLex ved Berit K Boisen og vi blev enige om at ”kridte banen op” med hensyn til en endelig afklaring af lejekontraktens indhold.

Der blev derfor holdt bestyrelsesmøde i april i Asnæs, hvor Thomas Nerskov ikke kunne deltage. Her blev bestyrelsen enige om at lade Berit udfærdige et brev til Niels Thestrup. Brevet vedlagt i indkaldelsen.

Det vi arbejder hen imod, hvis vi ikke kan få en dialog i gang med hotellet er at få en juridisk afgørelse med hensyn til lejekontraktens indhold.

Af praktiske årsager har formanden været nødt til at overtage bookningen i denne periode, idet hotellet ikke har villet acceptere individuelle bookninger.

Med hensyn til nøgleudlevering har vi i den ene ferie måtte betale os fra det til hotellet og i den anden ferie har jeg været på stedet for at få nøglerne udleveret.

Derfor er der nu lavet en midlertidig løsning med opsætning af en nøgleboks med kode placeret ved indgangsdøren. Den enkelte udlejer skal derfor i fremtiden oplyse lejerne om denne kode så de kan få deres nøglekort udleveret.

Der er opsat brugsanvisning ved nøgleboksen.

OBS: Koden bliver 3344 i hele sommerferien – og bliver derfor af sikkerhedsmæssige årsager ændret fra 3000 som er benyttet i foråret.

Med hensyn til bookningen foreslår bestyrelsen en løsningsmodel med en hjemmeside, hvor den enkelte ejer selv på en kalender kan booke sin egen lejlighed.

Hjemmesiden skal i fremtiden også fungere som informationsformidling til ejerne samt som informationsside til kunderne.

Der er udfærdiget et udkast til hjemmesiden som fremlægges på generalforsamlingen.

Hjemmesiden hedder: www.marienlystpalæ.dk

Der skal i år foretages bygningsgennemgang af Palæet på 2 niveauer.

5 – års gennemgangen er Ejernes gennemgang sammen med entreprenøren og hotellet vedrørende den totalrenovering som blev foretaget i 2002 da Lærernes Pensionskasse ejede Palæet.

Denne gennemgang skal foretages inden juli og Berit er i gang med indkaldelse til denne gennemgang.

2- årsgennemgangen skal ligeledes foretages i år.

Denne gennemgang er Palæets gennemgang med Hotellet vedrørende den løbende vedligeholdelse jfr. lejekontrakten.

Denne gennemgang er endnu ikke aftalt mest på grund af den manglede dialog med Hotellet.

Det sidste nye med hensyn til dialogen er, at InterLex modtog et brev fra Niels Thestrup at han først havde modtaget vores skrivelse af 2. maj den 11. maj på grund af strejke på Købmagergades Postkontor. Han ville snarrest besvare brevet. Så ……….. måske åbnes der for en dialog.

Torben Aagaard