Terms and Conditions

Formålet

Formålet med denne service er at give information til ejerne samt gæster i Marienlyst Palæ.

Vise dele af denne hjemmeside er kun for ejerforeningens medlemmer.

Det er bestyrelsens opgave at facitliere at medlemmer kan få adgang til medlemsdelen, ud fra de af bestyrelsens henviste retningslinjer.

Vurderer bestyrelsen af et medlem udviser stødende eller på anden vis uacceptabel opførsel på denne service, er  bestyrelsen alene beslutningsdygtig til at blokere dette medlems adgang til denne service.

Ved at acceptere "term of use" (dette afsnit) påtager du dig selv, at udvise hensynsfuld og betænksom opførsel.

For at få medlemsadgang skal du REGISTRERE dig via hjemmesiden med et ønsket brugernavn samt din personlige email adresse.

Information indsamlet

Vi videregiver ingen formation til tredjepart, kun bestyrelsen har adgang til at se oplysninger som du giver via denne service.

Som minimum skal du oplyse din email adresse for at få medlemsadgang, såfremt du er medlem af ejerforeningen.

Desuden bruges Heatmap funktionalitet til at analyse brugervenligheden af servicen. Denne information er anonymiseret.

Ligeledes bruges Statistik funktionaliteter til at se hvilke dele af servicen som er mest brugt, for at kunne optimere brugervenligheden. Denne information er kun tilgængelig for bestyrelsen.

I "Privacy policy" (dette afsnit) underlægger du dig disse forhold.